Науковий журнал - № 12

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Дементов В.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ АДМІНІСТРАТИВНИХ РЕФОРМ

Ключкович А.Ю.
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА І ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Лешанич М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (1991–2014 РР.)

Міненкова П.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОГРАМ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Чубатенко О.М., Кириленко О.М.
НАУКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТА ОБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Шуліка А.А.
ВПЛИВ СИСТЕМИ ТРИПАРТИЗМУ НА УСПІШНІСТЬ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ

РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Бокоч В.М.
ВІДНОВЛЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Бортнікова А.В.
ЕВОЛЮЦІЯ ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЛУЦЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

Вегеш І.М.
ЛЮДИНА І КОНЦЕПТ МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА У ПОЛІТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ Е. ФРОММА

Ісакова О.І.
МАСОВА СВІДОМІСТЬ ЯК ВЛАДНА ТЕХНОЛОГІЯ: СУТНІСТЬ І МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Козьма В.В.
ОСОБИСТІСТЬ І ДЕРЖАВА У ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ

Федорчук О.О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ В 1990-Х РР. – НА ПОЧАТКУ 2000-Х РР.

Цумарєв М.І.
РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ЛОКАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО ТИПУ

Швець С.Л.
МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОСТІ ЯК ФАКТОР ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Шедяков В.Е.
ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА

Шелемба М.М.
НАУКОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Арінзонов А., Шамраєва В.М.
НАТО У ПОДІЯХ АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ: ОСНОВНА ПОЗИЦІЯ, МЕХАНІЗМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА НАСЛІДКИ

Билалова С.Я.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ

Леванчук І.В.
КЛЮЧОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Меликли Гюнель Курбанали кызы.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ КАК ОСНОВА НАРОДНОЙ ВЛАСТИ

Мирзазаде Л.Ф.
ТЕРРОРИЗМ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ КАК МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ

Олефір І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Остапець Ю.О.
ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ ФАКТОР В ЕВОЛЮЦІЇ ПАРТІЙНОГО ЛАНДШАФТУ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ (2015–2018 РР.)

Палінчак М.М.
РЕЛІГІЙНИЙ ФАКТОР У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Перфільєва А.О.
МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ГЛОБАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Сафарова А.А.
СИСТЕМА ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

Цирфа Ю.А.
ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДЕРЖАВИ: РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ВЛАДНО-СОЦІАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЙ

Шафраньош О.І.
КРИЗА В СЕРЕДОВИЩІ КОНТРКУЛЬТУРИ В США НА ПОЧАТКУ 70-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

РОЗДІЛ 4 ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Червеняк К.Т.
ЕТНІЧНА КОНСОЛІДАЦІЯ УГОРСЬКОЇ МЕНШИНИ ЗАКАРПАТТЯ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НА ЕТНОПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ У РЕГІОНІ

РЕЦЕНЗІЇ

Дорош Л.О.
ДЕМОКРАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ЗАСАДАХ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА НА ВОЛИНІ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ А.В. БОРТНІКОВОЇ «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА ВОЛИНІ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНИЙ ПРОЦЕС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ»)

Copyright © 2014-2023. Regional studios