Науковий журнал - № 13

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Бокоч В.М.
ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА ЦЕРКОВ І РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Буряченко О.В.
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА СВІДОМІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

Годний С.П.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФЕНОМЕНА ПОЛІТИЧНОГО ЛОБІЗМУ В ІСТОРИЧНІЙ ҐЕНЕЗІ

Стеблак Д.М.
ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Забіян В.В.
ПОЛІТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН БРІКС НА ПРИКЛАДІ ПОЗИЦІЇ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ЩОДО КРИМСЬКОГО ПИТАННЯ

Ключник Р.М.
ДИСКУРС ПРОТЕСТУ ТА ПОЛІТИЧНА КОРЕКТНІСТЬ: ДО ПИТАННЯ ПРО ЕВФЕМІЗМИ В ПОЛІТИЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Шуліка А.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АНТИГЛОБАЛІСТСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ РУХІВ

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Бобрик О.
НЕДОЛІКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Сабадах А.Б.
КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРОРИЗМУ: ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ

Цирфа Ю.А.
СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЧИННИК КОНСТРУЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДЕРЖАВИ

Copyright © 2014-2023. Regional studios