Науковий журнал - № 14

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Бокоч В.М.
РЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА В СРСР І НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ: ВІДМІННОСТІ ПРАВОВИХ ЗАСАД

Мамедли Нуран Натик кызы.
РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Шевченко М.І.
ЗМІНА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ

РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Алєксєєнко І.В., Курас А.І.
«GLOBAL STATE» В ТЕОРІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ М. ШОУ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Андрійчук Т.С.
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СКЛАДНОЩІ КОМУНІКАЦІЇ

Бокоч Ю.М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ПРАКТИК ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ

Кополовець Р.В.
ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕХОДУ ДО ДЕМОКРАТІЇ НА ОСНОВІ МЕТОДОЛОГІЇ FREEDOM HOUSE В УКРАЇНІ ТА ГРУЗІЇ (2005–2010 РР.)

Осадчук І.Ю.
НЕПРЯМІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА ЯК ІНДИКАТОР ТИПОВОСТІ ЧИ АТИПОВОСТІ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ СИСТЕМ ПРАВЛІННЯ В АРГЕНТИНІ (1853–1994), БОЛІВІЇ (1985–1993) ТА ЧИЛІ (1925–1980)

Попков Д.О.
З’ЯСУВАННЯ СУТНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ ЧЕРЕЗ ЮРИДИЧНУ АНАЛОГІЮ

Савойська С.В.
КАНАДСЬКА МОДЕЛЬ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Сич О.М.
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ: ГОЛОВНІ ПІДСУМКИ ВИЗВОЛЬНОГО ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНИЦЬКОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ

Червеняк К.Т.
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ЗАГРОЗ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Шедяков В.Е.
СИСТЕМНОЕ СООТВЕТСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЙ МЕЖПАРАДИГМАЛЬНОЙ ПЕРЕХОДНОСТИ

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Васильєва Л.А.
ІНФОРМАЦІЙНА ДЕМОКРАТІЯ В ПУБЛІЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Вовк С.О.
ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА ЯК ПОЛЕ ЗІТКНЕННЯ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ АКТОРІВ ГЛОБАЛЬНОЇ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Єремєєва І.А.
ПРОБЛЕМИ АСИМЕТРИЧНОГО КОНФЛІКТУ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Yeromin M.B.
INFLUENCE OF AUDIOVISUAL MEDIA IN THE ANALYSES OF INTERNATIONAL POLITICAL COMMUNICATION

Олійник М.П.
АЛЬТЕРНАТИВИ ВИХОДУ ЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 1929–1933 РР.: ДОСВІД І УРОКИ

Сабадан О.О.
СТРАТЕГІЧНІ ІНТЕРЕСИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ

Цебенко О.О., Капраль С.С.
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ БЕЗПЕКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ВРЕГУЛЮВАННІ СИРІЙСЬКОГО КОНФЛІКТУ

Copyright © 2014-2023. Regional studios