Науковий журнал - № 15

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Подкидишева Ю.С.
ТЕЛЕВІЗІЙНЕ ВИСВІТЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ (НА ПРИКЛАДІ ВИПУСКІВ НОВИН ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ У 2016–2017 РР.)

РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Грищенко Н.І.
ПРОТЕСТНІ ПРАКТИКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ: ХАРАКТЕР ОСНОВНИХ ФОРМ ПРОЯВУ

Іваніна О.В.
УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Костенко А.М.
СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Магдич Ю.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ ЦІННІСНО-СВІТОГЛЯДНОЮ СКЛАДОВОЮ ЧАСТИНОЮ СВІДОМОСТІ НА ТРАДИЦІЙНОМУ ЕТАПІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Осадчук І.Ю.
АСАМБЛЕЙНО-НЕЗАЛЕЖНА СИСТЕМА ПРАВЛІННЯ У ШВЕЙЦАРСЬКІЙ КОНФЕДЕРАЦІЇ

Попков Д.О.
ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСАД ПОБУДОВИ КОНСЕНСУСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ

Стрельчук Н.В., Гуйтор М.М.
ВПЛИВ УКРАЇНО-РУМУНСЬКИХ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН НА СОЦІОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Ибадов Назим Садыг оглу, Гасанов Мехман Захид оглу
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА И УКРАИНЫ КАК ОБЪЕКТ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

Кадір Асо Араз
ВІДНОСИНИ ІРАКСЬКОГО КУРДИСТАНУ З ІСЛАМСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ ІРАН: ПОЛІТИЧНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ІДЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Ключкович А.Ю.
ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ У СЛОВАЧЧИНІ: ОСНОВНІ ФОРМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

РОЗДІЛ 4 ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Прибєгін І.С.
ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦІЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУКАХ

Copyright © 2014-2023. Regional studios