Науковий журнал - № 18

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Андрейко І.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Бучин М.А., Калинчук Х.В.
ТЕХНІЧНІ КАНДИДАТИ ЯК СУБ’ЄКТИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Кадук Н.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НЕЛІБЕРАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Костенко А.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ЗА ОЦІНКАМИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

Кундельський Д.В.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВУ СТРУКТУРНОГО НАСИЛЛЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Лешанич М.І.
ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ І ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ: КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Шедяков В.Е.
ВЛАСТЬ НАРОДА И КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ

РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Грегірчак Д.Б.
ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Костельнюк М.М.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В УМОВАХ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Палінчак М.М., Кучарчик Рудольф, Стеблак Д.М.
РЕЛІГІЙНИЙ ФАКТОР У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Андрєєва О.М.
Е-УРЯДУВАННЯ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ: СТРАТЕГІЯ УСПІХУ

Бертолон О.О.
ПОЛІТИКА ВІКТОРА ОРБАНА ЩОДО КОНСОЛІДАЦІЇ ВЛАДИ В УГОРЩИНІ ЗА ПЕРІОД 2010–2018 РОКІВ

Ґжещук Владислав.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА (1989–2003 РР.)

Hleba O.I.
FOREIGN POLICY ALIGNMENT OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES WITH THE EU’S RUSSIA POLICY SINCE THE ANNEXATION OF CRIMEA

Хар О.Ю.
КЛАСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: КЛЮЧОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Шуляк С.В.
МОТИВИ ІРАНСЬКОЇ ІНТЕРВЕЦІЇ В ГРОМАДЯНСЬКУ ВІЙНУ В СИРІЇ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР

РОЗДІЛ 4 ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Горват М.В.
ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ РОМСЬКИХ ТА ПРОРОМСЬКИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Зан М.П.
КРИЗА ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА УГОРСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ МЕНШИНИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ЦИКЛУ 2019 РОКУ

Остапець Ю.О.
ДИЛЕМНІСТЬ РОЗВИТКУ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ЇЇ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 5 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Вегеш М.М., Палінчак М.М.
МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ У ДЖЕРЕЛАХ

Copyright © 2014-2023. Regional studios