Науковий журнал - № 10

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Бебик В.М.
ПОЛІТИЧНА ПРАКСЕОЛОГІЯ І МЕТОДОЛОГІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Галас В.І., Попович Т.П.
ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ФОРМИ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Трач А.С.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Ключкович А.Ю.
РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ

Лізанець М.В.
УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: НОВІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ У ХХІ СТОЛІТТІ

Манайло-Приходько Р.Ю.
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Примуш М.В.
ВПЛИВ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ КРИЗ НА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Марадик Н.В.
ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Мелеганич Г., Дорошевич Р.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

Наумкіна С.М., Варинський В.О.
МІСЦЕ ДОВІРИ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Новакова О.В.
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ

Соснін О.В.
ПРО ІННОВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ОНОВЛЕННЯ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

РОЗДІЛ 4 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Балян А.В.
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Кіш Є.Б.
ЄВРОРЕГІОН: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Русняк М.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

РОЗДІЛ 5 ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Палінчак М.М.
ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ (ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)

Copyright © 2014-2023. Регіональні студії