Рецензування статей

Усі статті, що надходять до редакційної колегії наукового журналу «Регіональні студії» і відповідають формальним критеріям, розглядаються на засіданні редколегії на предмет відповідності тематиці журналу. Після того визначається коло рецензентів. Рецензування матеріалів є абсолютно анонімним для автора та рецензента (двохстороннє сліпе).

Голова редакційної колегії є відповідальним за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

Рецензенти оцінюють статті за такими критеріями:

- достатність розкриття актуальності статті;

- обґрунтування зв’язку проблеми, яка поставлена в статті, з важливими науковими чи практичними завданнями;

- обґрунтування отриманих наукових результатів;

- наукові висновки та їхню відповідність меті статті;

Також рецензент оцінює знання автором наукової літератури з обговорюваного кола проблем, у тому числі міжнародний досвід; ясність мови та стилю і т.п.).

Рецензент надає висновки щодо доцільності публікації із зазначенням основних недоліків статті (якщо такі є), а також висновок про можливість опублікування: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення зазначених недоліків» або «не рекомендується».

Copyright © 2014-2023. Регіональні студії