Для авторів

Завантажити інформаційне повідомлення

Зразок оформлення статті


Розділи наукового журналу:

Теорія та історія політичної науки

Політичні інститути та процеси

Політична культура та ідеологія

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Етнополітологія та етнодержавознавство

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у Випуску 33/2023 журналу необхідно не пізніше 27 березня 2023 року (включно):

  • заповнити електронну форму довідки про автора – посилання;
  • надіслати на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. статтю, оформлену згідно вказаних вимог;

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті, після проходження якого автору надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

  • надіслати відскановану копію підтвердження про сплату публікаційного внеску.

Вартість публікації статті обсягом до 12 аркушів складає 900 грн. Якщо обсяг роботи перевищує вказаний, вартість додаткової сторінки складає 50 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Редколегія вправі рецензувати, редагувати, скорочувати та відхиляти статті. Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 31 травня 2023 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 30 червня 2023 р.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

  • Обсяг статті від 10 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури. Шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм.
  • Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14.
  • Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.
  • Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
  • Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
  • Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

СТРУКТУРА СТАТТІ:

Обов’язкові структурні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

– виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття повинна містити УДК, анотації та ключові слова українською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову; обсяг анотації – мінімум 1800 знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, англійська.

Copyright © 2014-2023. Регіональні студії