Для авторів

У період введення на усій території України карантину, спрямованого на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, час роботи редакції залишився без змін (Пн-Пт 8:00-17:00).

Завантажити інформаційне повідомлення

Зразок оформлення статті


ГРАФІК ФОРМУВАННЯ, ВИХОДУ, РОЗСИЛКИ
:

До 10 квітня 2020 р.

– здійснюється прийом наукових статей до журналу

 

До 7 червня 2020 р.

 

– на офіційному сайті буде розміщена електронна версія журналу у форматі «pdf»

 

10 червня 2020 р.

 

– авторам журналу буде розіслана друкована версія журналу на поштові адреси, вказані у довідці про автора

 

 В офіційному коментарі МОН України щодо Порядку формування переліку наукових фахових видань України зазначено, що відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від 15 січня 2018 року № 32 виданням у попередньому сформованому Переліку присвоєна категорія «В» терміном на два роки (до 13 березня 2020 року).
До 13 березня 2020 р. були подані документи до Міністерства освіти і науки України по журналу «Регіональні студії» на розгляд експертної ради Міністерства освіти і науки України з відповідних науковому профілю видання наук щодо включення його до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, проведення яких планувалося на початок квітня. Проте у зв’язку із введеним на усій території України карантином, спрямованим на запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, точні дати проведення експертних рад наразі невідомі. У зв’язку із цим редакційною колегією разом із керівництвом засновника видання було узгоджено позицію щодо того, щоб № 21 за 2020 рік журналу «Регіональні студії» було рекомендовано та підписано до друку до 10 березня 2020 року. Це дає юридичні підстави вважати, що статті авторів цього номера будуть опубліковані у фаховому виданні.

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших журналах.

Розділи наукового журналу:

Теорія та історія політичної науки

Політичні інститути та процеси

Політична культура та ідеологія

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Етнополітологія та етнодержавознавство

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у Випуску 21/2020 журналу необхідно не пізніше 10 квітня 2020 року (включно):

  • заповнити електронну форму довідки про автора – посилання;
  • надіслати на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. статтю, оформлену згідно вказаних вимог;

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті, після проходження якого автору надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

  • надіслати відскановану копію підтвердження про сплату публікаційного внеску.

Вартість друку статті обсягом до 12 аркушів складає 500 грн. Якщо обсяг роботи перевищує вказаний, вартість додаткової сторінки складає 50 грн.

Редколегія вправі рецензувати, редагувати, скорочувати та відхиляти статті. Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. 

Розсилка друкованих примірників відбудеться 10 червня 2020 року.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

  • Обсяг статті від 10 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури. Шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм.
  • Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14.
  • Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.
  • Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
  • Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
  • Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

СТРУКТУРА СТАТТІ:

Обов’язкові структурні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

– виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття повинна містити УДК, анотації та ключові слова українською та англійською мовами (якщо стаття російською мовою, потрібна також російська анотація), переклад назви статті на англійську мову; обсяг анотації – мінімум 1800 знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Copyright © 2014-2020. Регіональні студії