Науковий журнал - № 11

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Бачо Р.Й.
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Кольцов В.М.
ОПТИМАЛЬНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЮ ТА ПАРЛАМЕНТСЬКОЮ ВЛАДНИМИ СТРУКТУРАМИ В УКРАЇНІ ЯК УМОВА СУЧАСНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Марадик Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1993–2015 рр.)

Naumkina S.M., Golka V.Ye.
POLITICAL CROWDFUNDING IS ONE OF THE INNOVATIVE SOCIAL TECHNOLOGIES

Остапець Ю.О., Шелемба М.М.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЇ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА РУМУНІЇ

Примуш М.В.
ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Климончук В.Й.
ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ СВОБОД

Маслов Ю.К.
ДУХОВНІ АСПЕКТИ СОЛІДАРИСТСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ ЯК ГАРМОНІЇ МІЖ ЗАГАЛЬНИМ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИМ

Соснін О.В.
ПРО ІННОВАЦІЙНЕ ОНОВЛЕННЯ В ОСВІТІ

Tsoklan Artur.
WHY DID NATO PERSIST AFTER THE END OF THE COLD WAR?

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Бурдяк В.І.
ТРУДНОЩІ АДАПТАЦІЇ БОЛГАРІЇ ДО ЧЛЕНСТВА В ЄС

Кіш Є.Б.
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ХХІ СТОЛІТТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Палінчак М.М., Стеблак Д.М.
СПІВРОБІТНИЦТВО ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ ТА УКРАЇНИ

Фісанов В.П.
РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ БРЕНДИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ)

РОЗДІЛ 4 ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Палінчак М.М.
СТРУКТУРА РЕЛІГІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Токар Маріан
ВИМУШЕНА ВНУТРІШНЯ МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ЗІТКНЕННЯ Й АДАПТАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ МЕНТАЛЬНИХ КУЛЬТУР

Copyright © 2014-2023. Регіональні студії