Науковий журнал - № 19

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Білозерова Я.В.
ВПЛИВ ПРОВЛАДНИХ ТА ОПОЗИЦІЙНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЕЛІТ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. НА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНИХ МАТРИЦЬ СУСПІЛЬСТВА

Кваша О.П.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Кривенко С.О.
ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО РИТУАЛУ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Сурніна-Далекорей О.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН ПОЛЬЩІ

РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Абизова Л.В., Єщенко К.Л.
МЕТОДИ ПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ В ДЕМОКРАТИЧНИХ МОДЕЛЯХ ВЛАДИ

Бікір К.Ю.
«М’ЯКА СИЛА» ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Жужа Л.О.
МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ

Лешанич М.М.
ПРАВОВА ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ

Назаренко С.І.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КУЛЬТУРИ НА ЗМІСТ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Харитонюк О.Л.
ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТИМУЛ РОЗВИТКУ ГРОМАД

Юрченко А.В.
РАДА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ЯК ФОРМА УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Гірман А.П., Макарова С.О.
СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ СВІТУ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ СТІЙКОСТІ

Польовий Т.Є.
РОЗШИРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І ПОЛІТИЧНИХ МІЖНАРОДНИХ КОНТАКТІВ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ НА ФОНІ ПОГІРШЕННЯ ВІДНОСИН ІЗ РОСІЄЮ

Цирфа Ю.А.
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ВІДЦЕНТРОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СОЦІУМУ

РОЗДІЛ 4 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Александров Д.В.
СПЕЦИФІКА ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ВЛАДИ В ПОЛІТИЧНІЙ СПАДЩИНІ М. ФУКО

Солдатова К.О.
«СТОЛИЧНИЙ СТАТУС» БАТУРИНСЬКОЇ СОТНІ НІЖИНСЬКОГО ПОЛКУ В ХVII–XVIII СТ.

РЕЦЕНЗІЇ

Остапець Ю.О.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ АНАТОЛІЯ КЛЮЧКОВИЧА «ПЕРЕХІД ДО ДЕМОКРАТІЇ В СЛОВАЧЧИНІ: ДИНАМІКА ТА СУПЕРЕЧНОСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

Copyright © 2014-2024. Регіональні студії