Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Гнатюк В.В.
СУБНАЦІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ, ЛЬВІВСЬКОЇ ТА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ У 2015 Р.: ЕКСПЕРТНЕ (СУБ’ЄКТИВНЕ) ВИМІРЮВАННЯ

Конотопенко О.П., Гриб В.І., Лапшин С.А.
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Кополовець Р.В.
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ «ГІБРИДНИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ» У ДОСЛІДЖЕННІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Лешанич М.М.
ВИМІРЮВАННЯ ІНДЕКСУ ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ (НА ПРИКЛАДІ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ)

Лісовський В.М.
РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНИ ЯК ГОЛОВНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Лясота А.Є.
КРИТЕРІЇ АСИНХРОННОСТІ ФУНКЦІАНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕХІДНИХ СУСПІЛЬСТВ

Malikli Nurlana.
THE ELECTION PROCESS OF THE REGIONAL REPRESENTATIVES TO THE PARLIAMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Міненкова П.В.
НЕДЕРЖАВНІ АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ПОЛІТИЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ: РЕАЛІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Осадчук І.Ю.
СИСТЕМА ПРАВЛІННЯ В ІСЛАМСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ІРАН (1989–2019): ТИПОВА ЧИ АТИПОВА?

Стеблак Д.М.
СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ПРОТЕСТАНТСЬКОГО ФУНДАМЕНТАЛІЗМУ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Юрійчук Є.П., Свірнюк Н.В.
ІНТЕРПЕЛЯЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ УРЯДУ В КОНТЕКСТІ ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ ВЛАДИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Aleskerova Sara Tahir gyzy.
LOBBYING IN A LEGAL FRAMEWORK OR “BRIBERY IN A SUIT”?

Алмашій А.О.
СТУДЕНСТВО ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ВИМІР

Бокоч В.М.
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ Л. КРАВЧУК: ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Загірний О.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВПЛИВУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗМІ В ПЕРІОД 2014–2019 РР. (НА ПРИКЛАДІ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ КАНАЛІВ 112 УКРАЇНА ТА NEWSONE)

Морарь М.В.
МІСЦЕ Й РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Kerimova Rena Arif gizi.
TURKEY – AZERBAIJAN: FROM STRATEGIC COOPERATION TO STRATEGIC PARTNERSHIP

Коппель О.А.
ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ

Кравчук О.Ю.
ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ПРОТИ КРАЇНИ ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Кундеус О.М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ

Петасюк О.І.
ПОЛІТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В ГЛОБАЛЬНУ ЕПОХУ

Хар О.Ю.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

РОЗДІЛ 4 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Вегеш І.М., Вегеш М.М.
КАРЛ ГАУСГОФЕР: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ГЕОПОЛІТИКА

Вегеш М.М., Палінчак М.М.
МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА УРЯДУ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ (1938–1939 РР.)

Gadirova Narmin Farzaly gizi.
ESSENCE AND DIRECTIONS OF HUMANITARIAN FOREIGN POLICY

Ковальчук М.В.
МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ МЕТОДОЛОГІЇ СУСПІЛЬНИХ НАУК КАРЛА ПОППЕРА

Мамед-заде Наргиз Сабир гызы.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ГОСУДАРСТВА КАК ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Пашкевич М.С., Пашков В.О., Міщенко В.С.
КУРДСЬКЕ ПИТАННЯ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ У ХХІ СТ.

Савич В.О.
ЄДНІСТЬ ОБ’ЄКТИВНОГО ТА СУБ’ЄКТИВНОГО В ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ

Свідерська О.І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (НА ПРИКЛАДІ FACEBOOK, TWITTER, ІNSTAGRAM, WHATSAPP)

Стародуб Т.П.
ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ В ПРАЦЯХ ЯРОСЛАВА СТЕЦЬКА

Copyright © 2014-2023. Регіональні студії