Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Бадер А.В.
ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ У ФУНКЦІОНУВАННІ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ СВІТ-ІМПЕРІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦІЛІСНО-СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Балашова О.В.
ЕВОЛЮЦІЯ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОКАЗНИКІВ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Барабаш О.В.
«КРИЗА ПАНДЕМІЇ» ТА ПОСТАНОВА ПИТАНЬ ЩОДО ХАРАКТЕРУ ВИКЛИКІВ МАЙБУТНОСТІ: ПРОЕКЦІЇ НА КРАЇНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ І КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ (ЛАКБ)

Бокоч В.М.
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ Л. КУЧМА: ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Гірман А.П.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА: ІМПЕРАТИВИ СУЧАСНОСТІ

Гречка О.Г.
ВПЛИВ МІГРАЦІЇ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СТАТЕВО-ВІКОВОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ ТА НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК У КРАЇНАХ ЄС У ХХІ СТОЛІТТІ

Лавринович О.А.
АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Осуховський О.І.
ІДЕЯ ФЕДЕРАЛІЗМУ В ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДАХ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Шедяков В.Е.
СОГЛАСОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОБЩИНАМИ КАК ОСНОВА ОРГАНИЧНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА И ЭКОНОМИКИ ОБЩЕГО БЛАГА

Яворський М.С.
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ДИСКУРС ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДАНІЇ: ВИКЛИКИ ТА ВЗАЄМОВПЛИВИ

РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Дем’яненко В.М., Прядко Т.П.
ПОПУЛІЗМ ЯК ПРОЯВ КРИЗИ ДЕМОКРАТІЇ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Максимчук О.В., Шачковська Л.С.
ВПЛИВ ЗМІ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ МІФІВ

Палінчак М.М., Капітан Л.І., Мегела Р.Р., Пупена В.В.
ІСТОРИЧНІ ТА КАНОНІЧНІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ ТОМОСУ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Богінська І.В.
АКАДЕМІЧНИЙ ДИСКУРС СВІТОВОГО ПОРЯДКУ ЯК ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ РЕСУРС (НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКОГО КОНЦЕПТУ БАГАТОПОЛЯРНОСТІ)

Бондаренко В.Д.
ВПЛИВ УКРАЇНСЬКИХ НОВИННИХ МЕРЕЖ НА МІЖНАРОДНУ СПІЛЬНОТУ

Hleba O.I.
SERBIA’S BALANCING ACT BETWEEN THE EU AND RUSSIA: OPPORTUNITIES AND THREATS

Єремєєва І.А.
ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЯКІСНІ ЗМІНИ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ МІЖНАРОДНИХ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

Здоровега М.В.
РФ ТА САУДІВСЬКА АРАВІЯ: ХРОНІКИ НАФТОВОЇ ВІЙНИ

Ісакова О.І.
ТЕОРЕТИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Коротков Д.С.
ВПЛИВ М’ЯКИХ ТА ЖОРСТКИХ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Перфільєва А.О.
СОЦІАЛЬНОЗАЛУЧЕНИЙ БУДДИЗМ ЯК ФОРМА ВХОДЖЕННЯ РЕЛІГІЇ У ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ

Copyright © 2014-2023. Регіональні студії