Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНІІНСТИТУТИТАПРОЦЕСИ

Antokhiv-Skolozdra O.M.
CONDITIONS OF ESTABLISHING AND STRATEGIES OF DEVELOPMENT OF MODERN INFORMATION SOCIETY

Була С.П., Зіненко М.О.
ПРОЦЕС УНІФІКАЦІЇ СПІЛЬНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Войчук А.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА В ГРЕЦІЇ

Іванова-Биканова В.Є.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНОГО ПЕРФОРМАНСУ: ПЕРСПЕКТИВА МОТИВАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ АКТОРІВ

Лемко Ю.Р.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ ВІДНОСИН ПОЛЬЩІ, УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ

Лясота А.Є.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ ТА УКРАЇНІ: ПОЛІТИЧНІ РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Малик І.Р.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ

Палінчак М.М., Лешанич М.М.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Палінчак М.М., Стеблак Д.М.
COVID‑19, ЦЕРКВА ТА ФІНАНСУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ДИСКУСІЇ У ВЕРХОВНОМУ СУДІ США

Світла В.В.
ПОЛІТИЧНЕ СТРУКТУРУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сичова А.О.
КОЛАБОРАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ: НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

Скибун О.Ж.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ ТА ПРОЦЕСІВ ПІД ВПЛИВОМ НОВОЇ ЦИФРОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Шедяков В.Е.
КАЧЕСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ/ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ КАК ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ АДАПТАЦИИ К ПЕРЕМЕНАМ МЕЖПАРАДИГМАЛЬНОГО УРОВНЯ

РОЗДІЛ 2ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Мегела Р.Р.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН

Стеблина Н.О.
ФОРМАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНИХ НОВИН ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ В АВТОРИТАРНИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Айдынлы Фархад Мурсал оглу
КОНФЛИКТ МЕЖДУ АДЖАРИЕЙ И ДЖАВАХЕТИЕЙ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ КАК СЛЕДСТВИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Бучин М.А., Шипка В.Ю.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН МІЖ США ТА ВЕНЕСУЕЛОЮ ПІСЛЯ ПРИХОДУ ДО ВЛАДИ В АМЕРИЦІ Д. БАЙДЕНА

Бучин М.А.
«ТРЕТЯ ООН»: РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Вінникова Н.А., Запорожченко Р.О.
«ТЕСТ НА ВИТРИВАЛІСТЬ»: ЧИ СТАНЕ 2021 РІК ПОЧАТКОМ ЗАВЕРШЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ГЕГЕМОНІЇ США?

Путкарадзе К.З.
КОНЦЕПТУАЛЬНО-ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ІСЛАМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ІРАН ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В СУЧАСНИХ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИНАХ

Теленко О.М.
РОЛЬ ТУРЕЧЧИНИ В РОЗВИТКУ ПІВНІЧНОГО КІПРУ

Ярмоленко В.В.
АСИМЕТРІЯ ІНТЕРЕСІВ У СПІВРОБІТНИЦТВІ МІЖ УЗБЕКИСТАНОМ ТА США ЩОДО ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ

РОЗДІЛ 4ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Лысюк А.И., Соколовская М.Г.
ОБРАЗ ПОЛЯКОВ В ВОСПРИЯТИИ БЕЛОРУСОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

РЕЦЕНЗІЇ

Бертолон О.О.
ГЕОПОЛІТИКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ (РЕЦЕНЗІЯ НА ПІДРУЧНИК М. ВЕГЕША, М. ПАЛІНЧАКА, В. ПЕТРІНКА «ГЕОПОЛІТИКА В ПОСТАТЯХ І ТЕРМІНАХ»)

Copyright © 2014-2024. Регіональні студії