Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Зан М.П.
ПОЛІТИКО-ПАРТІЙНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ УГОРСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ ГРОМАДИ ЗАКАРПАТТЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 2020 РОКУ

РОЗДІЛ 2ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Свідерська О.І., Була С.П.
ПОПУЛІЗМ ЯК СТРАТЕГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ МАСОВОЮ ЛЮДИНОЮ В ЕПОХУ ПОСТПРАВДИ

РОЗДІЛ 3ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Кіндратець О.М., Сергієнко Т.І.
ОБРАЗ «ЧУЖОГО» В РАДЯНСЬКИЙ І ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОДИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ

Копинець Ю.Ю.
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФІГУРАЦІЇ ТА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ЦИКЛУ 2019–2020 РР.

Котик Ю.В.
СТАН СУЧАСНОГО ДИСКУРСУ ЕКОНОМІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Малик І.Р.
«РОСІЙСЬКИЙ ВЕКТОР» МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТАК ЗВАНОЇ «ДНР» ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ФАКТОР У ПРОЦЕСІ БЕЗПЕЧНОЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ

Морарь М.В.
ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТИВНЕ ЯВИЩЕ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Остапець Ю.О., Ключкович А.Ю.
ПАРТІЙНА СИСТЕМА СЛОВАЧЧИНИ: ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Палінчак М.М., Лешанич М.М.
ВИБОРЧА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Popovych Ya.M.
ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ ЯК ФАКТОР ДИСФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ УРЯДУ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ В УКРАЇНІ

Савка В.Я.
ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ПРОСУНУТОЇ СПІВПРАЦІ ТА ІНШИХ ФОРМ ГНУЧКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В АМСТЕРДАМСЬКОМУ ДОГОВОРІ

Харитонюк О.Л.
ЧЕСЬКИЙ ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО УЧАСТІ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

РОЗДІЛ 4ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Астрамович-Лейк Т., Турчин Я.Б., Івасечко О.Я.
ПРОЄКЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ ЩОДО ПОЯСНЕННЯ ХАРАКТЕРУ Й МОТИВІВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ ДО ПОЛЬЩІ

Богінська І.В.
КОНФЛІКТИ ПАМ’ЯТІ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Верховцева І.Г.
РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ У ФОКУСІ ГЛОБАЛІСТИКИ: ПАРАДОКСИ УПРАВЛІНСЬКОЇ УНІФІКАЦІЇ ІМПЕРСЬКОГО ПРОСТОРУ

Гірман А.П., Гвоздов Б.Ю., Брусенцева А.С.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Єремєєва І.А.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ

Казакова Л.О.
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ

Котляр О.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРВЕГІЄЮ РОСІЙСЬКОГО ВЕКТОРУ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Паніна І.Г., Парчевська В.В.
ІНДУСТРІЯ МОДИ В ПУБЛІЧНІЙ ДИПЛОМАТІЇ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Turchyn Ya.B., Ivasechko O.Ya., Tsebenko O.O.
OTTO EICHELMAN’S VISION OF GEOPOLITICAL PRIORITIES OF THE UPR: EUROPE VERSUS RUSSIA

Хмель А.О.
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ ІСПАНІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СТРАТЕГІЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ІСПАНІЇ (2013 ТА 2017 РР.)

Хорішко Л.С.
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У РОЗВ’ЯЗАННІ «КУРДСЬКОГО ПИТАННЯ» В ТУРЕЧЧИНІ

Чупpiй Л.В., Богдановський І.В., Льовкіна О.Г.
ЦИВІЛІЗАЦІЙНА РОЛЬ УКРАЇНИ У СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

Copyright © 2014-2023. Регіональні студії