Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Бородай А.В.
УКРАЇНА ТА НАТО: ШЛЯХИ СПІВПРАЦІ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА

Мегела Р.Р.
ОСНОВНІ ЕТАПИ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (У ПЕРІОД З ІХ ДО СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Пуйда Р.Б.
ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У РЕЛІГІЙНІЙ СФЕРІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 60-Х – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 80-Х РР. ХХ СТ.: ЗАХІДНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Стешенко Н.Л., Чоста К.С.
МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ У КРАМАТОРСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 2020 РОКУ)

Шестакова Ю.В.
ОСНОВНІ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ ПОВЕДІНКИ ПАРЛАМЕНТАРЯ, ВИРОБЛЕНІ СВІТОВОЮ ПРАКТИКОЮ: АКТУАЛЬНІСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ

Шотурма Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Данилович К.Ю.
ДЕКОНСТРУКЦІЯ ПОНЯТТЯ «КРИЗА» У ПОСТПАНДЕМІЧНУ ДОБУ

Дір І.Ю.
ТЕРОРИЗМ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА СВІТУ

Івасечко О.Я., Мельник Б.П.
СТРАТЕГІЯ КЛІМАТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ “GREEN DEAL”: ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ЄС ТА В УКРАЇНІ

Ігнатьєва Т.В., Віннічук О.В., Маркітантов В.Ю.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ

Хорішко Л.С.
ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ НАТО ТА ЄС: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Cai Yao
THE EVOLUTIONS OF CHINA’S GEOPOLITICAL INTERESTS AND POLICIES IN CENTRAL ASIA

РОЗДІЛ 3 ТЕОРІЯТАІСТОРІЯПОЛІТИЧНОЇНАУКИ

Вегеш М.М., Палінчак М.М.
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ В УЖГОРОДСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ

Шульга М.А.
ОБМЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ: СПРОБА УЗАГАЛЬНЕННЯ

Остапець Ю.О., Андріїв О.Б.
ДЕРЖАВА ТА ЦЕРКВА В США. РОЛЬ ТА МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В США

Copyright © 2014-2023. Регіональні студії