Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Зан М.П.
ПОЛІТИКО-ПАРТІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ З КОМПАКТНИМ ПРОЖИВАННЯМ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 2020 РОКУ)

Мигун М.Д.
КОНЦЕПЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНИХ МЕНШИН

Палінчак М.М., Мегела Р.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Posvistak O.A.
THE POLICY OF THE SOVIET GOVERNMENT TOWARDS THE POLISH NATIONAL MINORITY IN THE 1920S AND 1930S

РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Дерун В.Г.
ПОЛІТИЧНИЙ РИЗИК: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Сокоринський В.О.
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОДИ ТА БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ В ЕПОХУ «ЦИФРОВОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ»

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Баштанник О.В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКИХ РАД У ФОРМАТІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ СТРАТЕГІЇ НОВОГО ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Бородай А.В.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ СВІТУ

Вінникова Н.А.
ДЕРЖАВНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Віннічук О.В., Кобильник В.В., Ігнатьєва Т.В.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРАКТИК ДЕМОКРАТІЇ УЧАСТІ (ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ): УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Гірман А.П.
ІНТЕГРАЦІЯ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Завгородня Ю.В.
ФЕЙКИ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПОЛІТИЧНОГО ПРОТИБОРСТВА У КІБЕРПРОСТОРІ

Лавринович О.А.
АВТОКРАТІЯ VS ДЕМОКРАТІЯ НА ТЛІ КОРОНАВІРУСНОЇ КРИЗИ

Лісовський В.М.
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЛІДЕРА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Патлашинська І.В.
СУЧАСНА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА: ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

Сунгурова С.Р.
ВИДИ КІБЕРНЕТИЧНИХ АТАК РФ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Сухраков А.С.
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

РОЗДІЛ 4 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Захарченко А.М., Александрюк В.В.
«АВРААМСЬКІ УГОДИ» ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВРЕГУЛЮВАННЯ АРАБО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ

Микитчук Н.М.
КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ: УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ, ПРОБЛЕМИ СИСТЕМ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Стичинська А.Б.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЕКСТРЕМІЗМУ

Тихоненко І.В., Тамарянська С.В.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА СВЯТОГО ПРЕСТОЛУ У ПОСТ-БІПОЛЯРНУ ДОБУ: ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Чупрій Л.В.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ В СВІТЛІ СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ

Шульга М.А.
КИТАЙ У СВІТЛІ ГЕОПОЛІТИКИ (ТЕОРЕТИКО-РЕТРОСПЕКТИВНИЙ РАКУРС)

РОЗДІЛ 5 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТОЛОГІЇ

Сергєєв В.С., Литвинчук О.В., Загурська-Антонюк В.Ф.
МОВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ

Copyright © 2014-2023. Регіональні студії