Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Petriaiev O.S.
STAGES OF MIGRATION OF MUSLIMS TO EUROPE IN THE XX AND XXI CENTURIES: CAUSES, NATURE, CONSEQUENCE

РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНАКУЛЬТУРАТАІДЕОЛОГІЯ

Остапець Ю.О., Ключкович А.Ю., Калішева Н.Х.
МІСЦЕ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ПАРТІЙНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Богатчук С.С., Гайдай І.В., Мазило І.В.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ГРОМАДСЬКУ ТА ПОЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Бучин М.А., Данчук Г.Д.
КВОТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

Бучин М.А., Тиндик У.М.
ПРОБЛЕМА ТАЙВАНЮ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВРЕГУЛЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Горло Н.В.
УНІОНІЗМ СУВЕРЕННИХ АКТОРІВ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Кобетяк А.Р.
ПОЛІТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АВТОКЕФАЛІЗАЦІЇ У ПЕРІОД МІЖСОБОРНОЇ ПРИСУТНОСТІ У ХХ СТ.

Мазьняк Р.О.
ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ АСОЦІАТИВНИХ РЯДІВ У ПОЛІТИЧНОМУ МАНІПУЛЮВАННІ: ДОСВІД ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2019 РОКУ

Міщенко А.С.
ВПЛИВ COVID-19 НА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ У СВІТІ

Омельченко С.В.
ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕКОВИХ РІШЕНЬ: КОНТЕКСТ СУЧАСНИХ СТАЛИХ ДЕМОКРАТІЙ

Опанасюк В.В.
ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ДЕМОКРАТІЇ ШЛЯХОМ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ

Романов Р.О.
МЕНЕДЖМЕНТ СУЧАСНИХ ПАРТІЙ: ЕВРИСТИЧНІСТЬ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ТА ВИКЛИКИ ПОЛІТИЧНИХ КРИЗ

Тисячний В.А.
ВИБОРЧІ КАМПАНІЇ 2019 РОКУ ТА ВПЛИВ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ВЗАЄМОДІЮ ГІЛОК ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Угрин Л.Я., Бевза Б.П.
САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ГРОМАДЯН ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Філатов Б.А.
ПАТРІОТИЧНА СТРАТЕГІЯ ЛОКАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ: ІНСТИТУЦІЙНІ ТА МОТИВАЦІЙНІ ЗАСАДИ

Хмельников А.О.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ: ОРІЄНТИРИ ДЛЯ СИСТЕМИ ЛОКАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Хорішко Л.С.
СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Цурканова І.О.
ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ НОВОГО «ПОКОЛІННЯ X, Y, Z В РОЗБУДОВІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

РОЗДІЛ 4 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Братута Є.О., Братута О.Г.
ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ

Гаджиева С.М.
РОЛЬ ДИАСПОРЫ В РАЗВИТИИ АЗЕРБАЙДЖАНО-БЕЛОРУССКИХ ОТНОШЕНИЙ

Горюнова Є.О., Верещук А.-В.В.
ОКУПАЦІЯ КРИМУ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ

Івасечко О.Я., Іванишин Х.І.
СПІЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС ЩОДО ОСВОЄННЯ КОСМОСУ: ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Ігнатьєва Т.В., Віннічук О.В., Чабанов В.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ

Turchyn Ya.B., Ivasechko O.Ya., Tsebenko O.O.
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR ENSURING ENERGY SECURITY IN PARTNER COUNTRIES OF THE EU’S EASTERN PARTNERSHIP INITIATIVE

РОЗДІЛ 5 ТЕОРІЯТАІСТОРІЯПОЛІТИЧНОЇНАУКИ

Олашин М.В., Палінчак М.М.
ПРОФЕСОР МИКОЛА ВЕГЕШ: ІСТОРИК, ПОЛІТОЛОГ, КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ДІЯЧ ЗАКАРПАТТЯ

Рубан А.О.
ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 6 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТОЛОГІЇ

Загурська-Антонюк В.Ф., Сергєєв В.С., Литвинчук О.В.
МАНІПУЛЯТИВНІ PR-ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ТА ЗВ’ЯЗКАХ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Copyright © 2014-2023. Регіональні студії