Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Балінська Я.О.
ЕКОНОМІЧНІ, КУЛЬТУРНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ ЄВРОСКЕПТИЦИЗМУ

Лавриненко Г.А., Палінчак М.М.
УНІВЕРСАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Mostipan O.M.
SOCIO-POLITICAL IDEAS IN I-CHING: HISTORICAL CONTEXT, POWER AND INTELLECTUAL TRADITION

Свідерська О.І.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СОРОМУ ТА СВОБОДИ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Андріїв Б.Є.
МІЖМУНІЦИПАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПОЛІЦЕНТРИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ

Марчук В.В., Мельничук В.І.
СТАН ІНТЕГРАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ У ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

Petriaiev O.S.
NEO-OTTOMANISM AND ERDOGANISM AS A NEW IDEA OF TURKISH IMPERIALISM

Стешенко Н.Л., Болотіна Є.В., Чоста К.С.
ТЕХНОЛОГІЇ BIG DATA ЯК СИСТЕМА СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ

Тесленко С.С.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АВТОРИТАРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ В ІНДОНЕЗІЇ ТА ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ

Хмельников А.О.
ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Чухрай Н.М.
ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Кваша О.П., Болотіна Е.В., Яковенко Ю.Л.
ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНУ СВІДОМІСТЬ ГРОМАДЯН

Кирпичник Р.І.
ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН

Лютко Н.В., Цепкало Т.О., Прокоф’єва О.О.
ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА У ХХІ СТОЛІТТІ

РОЗДІЛ 4 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Бучин М.А., Ковальчук А.Є.
ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНІ ТА СВІТОВІ ПРОЦЕСИ

Бучин М.А., Мархайчук Н.О.
МІГРАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У ХХІ СТОЛІТТІ

Івасечко О.Я., Яблонська А.В.
ЗАГРОЗИ МИРУ ТА БЕЗПЕЦІ В КРАЇНАХ-АДРЕСАТАХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА (2014–2022 РР.)

Кондратова М.В.
ЕКОЛОГІЧНІ ЦІННОСТІ ЯК ЧИННИК МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ (ДОСВІД СУЧАСНОГО ЄС)

Куничка М.М.
ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІВДЕННОЇ АФРИКИ

Лисянський П.Л., Ястребова В.А.
ВПЛИВ РФ НА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ ЧЕРЕЗ ПРОСУВАННЯ ІДЕОЛОГІІ «РУССКОГО МИРА» ТА ПОЛІТИЧНИХ АГЕНТІВ ВПЛИВУ (ГРУЗІЯ, УКРАЇНА, МОЛДОВА)

Ломака І.І., Липчук О.І., Кобець Ю.В.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Майстренко Ю.І., Проценко Д.П.
ВПЛИВ МІГРАЦІЙНОЇ КРИЗИ НА ЗМІНУ ПОЛІТИКИ ЄС В СЕРЕДЗЕМНОМОР’Ї В 2015–2022 РОКАХ

Олійник М.П.
ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИКИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ЩОДО КРАЇН АФРИКИ

Сапсай А.П.
ЦИФРОВА ДИПЛОМАТІЯ ДЕРЖАВ АФРИКИ В ГЛОБАЛЬНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ СТРУКТУРАХ БАГАТОСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Федунь О.В., Папіш Н.І.
ДЕТЕРМІНАНТИ КОРДОНУ В ЗАХІДНІЙ КЛАСИЧНІЙ ГЕОПОЛІТИЦІ

РОЗДІЛ 5 ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Зан М.П.
ШИРОКОМАСШТАБНЕ ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ У КОНТЕКСТІ РЕАКЦІЇ З БОКУ СВІТОВОЇ КАРПАТОРУСИНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ (ДИСКУРС-АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ)

Copyright © 2014-2023. Регіональні студії