Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Габрин П.В., Коч С.В., Остапець Ю.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ОФІСУ УПОВНОВАЖЕНОГО УРЯДУ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ У СПРАВАХ РОМСЬКИХ ГРОМАД: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Горват М.В., Зан М.П.
ПОЛІТИКО-ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РОМСЬКИХ ЕТНІЧНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Дем’яненко В.М., Прядко Т.П.
ПОЛІТИЧНЕ МАНІПУЛЮВАННЯ В ЕПОХУ ПОСТПРАВДИ

Tryma K.A., Stadnichenko O.I., Salnikova N.V.
EUROSKEPTICISM AND THE POLITICS OF MEMORY: THE CASE OF CZECH REPUBLIC, POLAND AND GERMANY

Чухрай І.Ю.
ПРИЧИНИ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ В УКРАЇНІ ТА ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ЦЬОМУ ЯВИЩУ

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНІІНСТИТУТИТАПРОЦЕСИ

Болотіна Є.В., Стешенко Н.Л., Бородай А.В.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Горло Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ПОЛІТИК ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У ПРОСТОРОВО-ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ВИМІРІ

Кадук Н.І.
ПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

Клячин А.К.
НАПРЯМИ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТОРАТУ ЗАБОРОНЕНИХ В УКРАЇНІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ: БАЗОВІ МОДЕЛІ

Ляшенко Т.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВЛЯЧОГО КЛАСУ УКРАЇНИ ПЕРЕД ЛИЦЕМ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ

Малик І.Р.
ЧЕТВЕРТА СТАДІЯ: ДЕГУМАНІЗАЦІЯ. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОСТАННЬОЇ ФАЗИ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Омельченко С.В.
ВИМІРИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ДЕРЖАВАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ

Остапець Ю.О., Радько А.І.
ВПЛИВ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УГОРЩИНІ 2022 РОКУ НА АКТОРНИЙ СКЛАД ТА КОНФІГУРАЦІЮ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ

Хмельников А.О.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЛОКАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

РОЗДІЛ 4 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Герасимчук Т.Ф.
СОЛІДАРНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З УКРАЇНОЮ У ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКІЙ ЗБРОЙНІЙ АГРЕСІЇ: БЕЗПЕКОВИЙ ЧИННИК

Івасечко О.Я., Бондар Д.А.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ВІЙСЬКОВИХ КОМПАНІЙ У ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ

Климчук І.І., Зазуляк З.М.
ДЕМОКРАТИЧНІ ПРОЦЕСИ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ: СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ

Лисянський П.Л., Ястребова В.А.
СПЕЦИФІКА СУЧАСНИХ ПРОЯВІВ СЕПАРАТИЗМУ В СВІТІ

Ліпкан В.А.
П’ЯТЕ ПОКОЛІННЯ КЕРІВНИКІВ КНР: ПРИКЛАД ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА ЦІНЬ ҐАНА

Палінчак М.М., Андріїв О.Б.
ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН В ПОЛЬЩІ

Петренко І.І., Салтовський О.І., Федорченко В.М., Коршук Р.М.
ПОЛІТИЧНА СУБ’ЄКТНІСТЬ ТА ДЕСУВЕРЕНІЗАЦІЯ: УРОКИ ГІБРИДНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Романюк Р.Й., Романюк Н.А.
СУПЕРЕЧЛИВИЙ ХАРАКТЕР ГЕОПОЛІТИКИ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Туряниця І.А.
АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ АСПЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ ЛИТВИ ЩОДО ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ НА ФОНІ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ У 2022 РОЦІ

РОЗДІЛ 5 ТЕОРІЯТАІСТОРІЯПОЛІТИЧНОЇНАУКИ

Костючков С.К.
ПРОБЛЕМНИЙ АРЕАЛ БІОПОЛІТИКИ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ – ВІД ПЛАНЕТАРНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ ДО МІКРОБІОПОЛІТИКИ

Яковенко Ю.Л., Болотіна Е.В., Кваша О.П.
ІНАВГУРАЦІЙНІ ПРОМОВИ ПРЕЗИДЕНТІВ США Ф. РУЗВЕЛЬТА ТА Д. БАЙДЕНА: ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 6 АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Палінчак М.М., Бусленко В.В.
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ТА ДИПЛОМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Пашина Н.П., Іванець Т.М.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВИХ ПОПУЛІСТСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ ЄС

Іщенко І. В.
ТЕХНОЛОГІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ІЗРАЇЛЮ ТА ПІВНІЧНОЇ КОРЕЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Кривошеїн В. В., Котов І. Д.
ТЕХНОЛОГІЇ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ: ДОСВІД ХАСБАРИ

Петров П. Г.
ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМНО-УТВОРЮЮЧІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ ПІВНІЧНОЇ КОРЕЇ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Copyright © 2014-2024. Регіональні студії