Науковий журнал - № 5

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Микола Палінчак,
ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕЛІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ - ПЕРША П'ЯТІРКА!

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ІСТОРІЯ П'ЯТИРІЧЧЯ (1997-2002)

Наукові статті

М. Кляп, І. Черленяк, Н. Прозорова,
ВЗАЄМОДІЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Ольга Кулачек, ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ БУДІВНИЦТВІ: УКРАЇНА І СВІТОВИЙ ДОСВІД

Регіональна економіка та розвиток

Roman Zavadyak,
THE SOCIAL CHARACTERISTICS OF RURAL ENTREPRENEURS IN TRANSCARPATHIA: COMPARATIVE ASPECT

Василь Ярема, Олена Кочеткова,
РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

Василь Ярема, Михайло Повідайчик,
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ В УМОВАХ УНІТАРНОЇ ДЕРЖАВИ

Право

Олександр Гарагонич,
ПРАВОВА ПРИРОДА ВПЛИВУ КОНКУРЕНЦІЇ НА ПІДПРИЄМНИЦТВОВ КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ

Василь Лемак,
ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА: ПОНЯТТЯ Й ТИПОЛОГІЗАЦІЯ

Іван Переш,
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Вікторія Туряниця,
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСАТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД УКРАЇНСЬКОЮ НАЦІОНАЛЬНОЮ МЕНШИНОЮ В СЛОВАЧЧИНІ

Інтеграційні та регіональні політичні процеси

Микола Вегеш, Юрій Останець,
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 1991 - 2002 РР

Віктор Вовк,
УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ І СЦЕНАРІЇВ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ

Любов Дорош, Іван Сюсько,
ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: РІК 2002 - ЗАВЕРШЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ?

Мирослава Лендьел,
РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК І ПОЛІТИЧНА ДЕМОКРАТІЯ: ОГЛЯД МЕТОДОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Роман Офіцинський,
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 1990-Х PP. У ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ

Copyright © 2014-2024. Регіональні студії