Науковий журнал - № 9

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Jarnecki M.
LISTOPADOWE REFLEKSJE. PRZEMYŠLENIA I UWAGI POLSKIEGO HISTORYKA DEDYKOWANE UKRAIŇSKIM PRZYJACIOLOM

Стеблак Д.
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Білак П., Катринець Б.
ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ПАРЛАМЕНТОМ ПІСЛЯ ВІЛЬНЮСЬКОГО САМІТУ - СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

Артемовська Я.
ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Лампей Ю.
ЗАХИСТ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРОВИРОБНИКА ВІД ЗАСТОСУВАННЯ АНТИДЕМПІНГОВИХ ПРОЦЕДУР

Турянська Х.
ЄВРОПЕЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ЄС

Перило І.
ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Дорчинець Я.
ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ЄС: ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Шеверя К.
ВАЛЮТНА КРИЗА В УКРАЇНІ

Брешко В.
ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ: "ВТРАЧЕНЕ ПОКОЛІННЯ"

Гургула О., Бердар О., Чебан Т.
ВПЛИВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бутенко А.
МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Москаленко М.
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Гречин О.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЗОЛОТА

Ростовськая Д.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖІНОЧОГО БАНКІНГУ В УКРАЇНІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Туринська X., Білас В., Вайнагій І.
ВПЛИВ ТЕОРІЙ ФУНКЦІОНАЛІЗМУ ТА ННОФУНКЦІОНАЛІЗМУ НА ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ  ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ

Туринська X., Ердевдій М., Мегела Р.
ІДЕЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗМІСТ ТЕОРІЇ ФЕДЕРАЛІЗМУ ЯК ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Туринська X., Бердар О., Мегела Р.
КОНЦЕПЦІЇ МІЖУРЯДОВОГО ПІДХОДУ, ЄВРОПИ «А LA CARTE» ТА ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ, ЯК ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО ЄС

Турянська X., Ердевдій М., Мегела Р.
ПРИНЦИПИ ФЕДЕРАЛІЗМУ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Білас В., Бердар О., Хлевной Р.
ЕКОНОМІЧНИЙ І ВАЛЮТНИЙ СОЮЗ: ТОНКОЩІ СТВОРЕННЯ

Білас В., Хлевной Р.
РОЛЬ НІМЕЧЧИНИ У ГРЕЦЬКІЙ КРИЗІ

Білас В., Вайнагій І.
ОФШОРНІ КОМПАНІЇ ЯК ЗАСІБ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Шеверя К., Стеблак Д.
РОЗРАХУНОК ТА АНАЛІЗ ІНДЕКСУ ТИСКУ НА ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ

Бутенко А., Брешко В.
ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

Бутенко А., Ломпей Ю.
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ РОЗШИРЕННЯ ЄС

Дорчинець Я., Шеверя К.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ ПРОЦЕСАХ

Дорчинець Я., Цалан М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Бутенко А., Ломпей Ю.
СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ

Кучер В.
РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Палінчак М., Довганич Н.
ЛІКВІДАЦІЯ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У СХІДНІЙ СЛОВАЧЧИНІ

Палінчак М., Громовчук М.
ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ УКРАЇНІ

Лешанич М., Палінчак М.
ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Громовчук М., Палінчак М.
ДЕРЖАВА ТА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ В 20-30 РОКАХ XX СТОЛІТТЯ

Палінчак М., Вайнагій І., Ердевдій М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН В ПОЛЬСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ПІСЛЯ СОЦІАЛІЗМУ

Палінчак М., Білас В., Мегела Р.
ДЕРЖАВА ТА ЦЕРКВА В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

Тимчик М., Грицак Д.
МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ ВЧИТЕЛЯ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ОЛЕКСАНДРА ДУХНОВИЧА

Галда П., Казакова Л., Хлевной Р.
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ М. ГРУШЕВСЬКОГО

Copyright © 2014-2023. Регіональні студії