Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Лавриненко Г.А., Константин-Василе Цьока
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ

Ліпкан В.А.
КОРІННЯ ДИСКРИМІНАЦІЙНОЇ ГЕОПОЛІТИКИ РОСІЇ

Половко О.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО КОЛЕКТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ПОЛІТИЦІ

РОЗДІЛ 2ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Андрійчук Т.С.
УРЯДОВІ КОМУНІКАЦІЇ: ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І КООРДИНАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Арабаджиєв Д.Ю., Сергієнко Т.І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Bashtannyk O.V.
THE EFFECT OF INDIVIDUAL IDENTITY ON SOCIAL-POLITICAL PROCESSES AT THE POINT OF VIEW OF THE NEW INSTITUTIONALISM POLITICAL THEORY

Гайданка Є.І.
КОНЦЕПТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ

Голопьорова А.В.
БІКАМЕРАЛІЗМ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

Hrytsenko A.А.
STRATEGIC FOREIGN POLICY PLANNING: CONCEPTUAL FRAMEWORK

Завгородня Ю.В.
РОЛЬ НАТО У БОРОТЬБІ З КІБЕРКОНФЛІКТАМИ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кобетяк А.Р., Вергелес К.М.
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР БОРОТЬБИ СВІТОВИХ РЕЛІГІЙНИХ ЦЕНТРІВ ЗА «КАНОНІЧНУ ТЕРИТОРІЮ»

Лясота А.Є.
РОЗБУДОВА ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ГЕНДЕРНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Макаренко Л.П.
СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВІЙНАМ

Остапець Ю.О., Копинець Ю.Ю.
ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2021 РОКУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ВИБОРУ

Сакун А.В., Кадлубович Т.І., Черняк Д.С.
ДЕЛІБЕРАТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Стешенко Н.Л., Стешенко О.В., Чоста К.С.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНИХ ПРАГНЕНЬ

Сухорольська І.Ю.
ГРОМАДСЬКА (ПУБЛІЧНА) ДИПЛОМАТІЯ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ: НОВІ ТРЕНДИ І ОСОБЛИВОСТІ

Філатов Б.А.
СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ: ПОЛІТИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАСАДИ

Шиманова-Стефанишин О.В.
ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МЕСЕДЖІВ

Щербенко Е.В.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ВИМІРІ ДЕРЖАВНОЇ СПРОМОЖНОСТІ. ВИКЛИКИ ТА ПІДХОДИ

Яковлєв С.Ю.
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОБІЛІЗАЦІЇ ПРОТЕСТНИХ РУХІВ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Вакарчук К.В.
ПОЛІТИКА США ЩОДО КУБИ У 2015-2022 РОКАХ

Гаджиева С.М.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА АЗЕРБАЙДЖАН-БЕЛОРУССИЯ

Горюнова Є.О.
ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА РОСІЇ В ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ КРИМУ (2014-2021 РР.)

Івасечко О.Я., Мартиненко Б.О.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ ТА УКРАЇНИ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР

Івасечко О.Я., Орлов С.Ю.
КУЛЬТУРНИЙ ВИМІР «ГОСТРОЇ СИЛИ» У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВ: ІНСТРУМЕНТИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Klymchuk I.I.
THE MILITARY-TECHNICAL DIMENSION OF THE UKRAINE-LITHUANIA STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE CONTEXT OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR

Надобко О.О.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕРМАРІУМУ В ГЕОПОЛІТИЧНИХ ІДЕЯХ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ

Палінчак М.М., Ґжещук В.
РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В ПОЛЬСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Шушлян В.І.
ІМІДЖ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Yusifzade A.
GLOBAL SECURITY, POLITICAL AND ECONOMIC TRENDS OF PRESENT TIME

РОЗДІЛ 4 ТЕОРІЯТАІСТОРІЯПОЛІТИЧНОЇНАУКИ

Бортніков В.І., Бортнікова А.В.
ВЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ ПРО РОЛЬ ТРАДИЦІЙ У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА НАЦІЇ

Гаращук О.В., Куценко В.І.
РОЛЬ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНО-КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КАДРІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Copyright © 2014-2023. Регіональні студії