Науковий журнал - № 16

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕР ЖАВОЗНАВСТВО

Зан М.П.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ ДИЗАЙНЕТНО ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ЕТНІЧНИХ МЕНШИН РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Бокоч В.М.
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ: КРОКИ ДО АВТОКЕФАЛІЇ

Ключкович А.Ю.
ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ПОСТКОМУНІСТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЛОВАЦЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Морарь М.В.
ІДЕОЛОГІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Вовк С.О.
КОНСТРУКТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ: ДІАЛОГ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ВІЗІЙ

Кабиш О.О.
МІСЦЕ СИЛОВИХ СТРУКТУР У СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ ДЕРЖАВ ІЗ «ГІБРИДНИМИ РЕЖИМАМИ»

Кополовець Р.В.
ОКУПАЦІЯ РОСІЙСЬКИМИ «МИРОТВОРЦЯМИ» ЧАСТИНИ ГРУЗІЇ ТА ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ (НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ АБХАЗІЯ)

Кремена В.І.
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОПУЛІСТСЬКИХ РУХІВ УКРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Лешанич М.І.
ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ І ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ: КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Лясота А.Є.
ОСНОВНІ ФАКТОРИ ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПЕРЕХІДНИХ СИСТЕМ ІЗ ПОЗИЦІЇ КОМПАРАТИВНОГО РЕГІОНАЛІЗМУ

Осадчук І.Ю.
ПАРТІЙНА СИСТЕМА В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АТИПОВОЇ НА ПІВПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРАВЛІННЯ В КИРГИЗЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (1993–2010)

Остапець Ю.О.
ДИЛЕМНІСТЬ РОЗВИТКУ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ЇЇ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

Попков Д.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТОЧНОЇ ЛЕГІТИМНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЯК СКЛАДНИК ПОДОЛАННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗКОЛУ

Стеблак Д.М.
ЦЕРКВА ТА ДЕРЖАВНІ ШКОЛИ В США

Тимченко М.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ SWOT-АНАЛІЗУ У ПОЛІТИЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Шедяков В.Е.
ОТ ТРИПАРТИЗМА К ОБЩЕГРАЖДАНСКОМУ ПОЛИЛОГУ

Шелемба М.М.
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕ МИ УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2014 р.: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ЕМПІРИЧНИЙ ВИМІРИ

РОЗДІЛ 4 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Папіш Н.І., Федунь О.В.
ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

РОЗДІЛ 5 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Сич О.М.
ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ ОУН-УПА НА МІЛІТАРИЗАЦІЮ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО РУХУ

Федорчук О.О.
РЕГІОНАЛЬНІ ШКОЛИ З ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ (НА ПРИКЛАДІ КАФЕДР ВНЗ УКРАЇНИ)

Шульга М.А.
УКРАЇНА В РАКУРСІ ГЕОПОЛІТИКИ: ПЕРЕЧИТУЮЧИ ХЕЛФОРДА МАКІНДЕРА

Copyright © 2014-2024. Регіональні студії