Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Зан М.П.
ПОЛІТИКО-ПАРТІЙНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ З КОМПАКТНИМ ПРОЖИВАННЯМ УГОРСЬКОЇ ТА РУМУНСЬКОЇ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 2020 РОКУ)

РОЗДІЛ 2ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Бабіна В.О.
ВИКОРИСТАННЯ ВПЛИВУ КОМУНІКАЦІЙ У ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ

Єльнікова М.М.
ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ЇХ ОБМЕЖЕННЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19: ДІАЛЕКТИЧНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Petriaiev O.S.
FROM ATATÜRK’S REFORMS TO THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF THE RADICAL POLITICAL MOVEMENT “MUSLIM BROTHERHOOD” AND TO MODERN PAN-TURKISM

Тимченко М.М.
ЕКОЛОГІСТСЬКІ ПОЛІТИЧНІ РУХИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 3ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Конотопенко О.П., Лапшин С.А., Остапенко О.Є.
АНАЛІЗ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ І ДЕРЖАВНІ РІШЕННЯ

Корнат Л.Я., Корнат О.А.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ДЕОКУПАЦІЇ КРИМУ: КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Кравець Г.В.
ФАНДРЕЙЗИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

Ліпкан В.А.
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Малик І.Р.
СПІВВІДНОШЕННЯ БАЗОВИХ СЦЕНАРІЇВ ПОВЕРНЕННЯ ОКУПОВАНИХ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ ТЕРИТОРІЙ ОРДЛО ТА СТРАТЕГІЇ «БЕЗПЕЧНОЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ»

Филик О.З.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА КРИТИКА ПОЛІТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

РОЗДІЛ 4 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Гаращук О.В., Куценко В.І.
ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА ЯК ЗАСІБ МОДИФІКУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ: ДОСВІД ЧЕХІЇ

Ivasechko O.Ya., Martsikhiv Kh.R., Kovalchuk A.Ye.
COVID-19 PANDEMIC AS A CHALLENGE TO CULTURAL COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND THE EU: PECULIARITIES AND PROSPECTS

Колос А.М.
КИТАЙСЬКІ ТАЄМНІ ТОВАРИСТВА І ПОВСТАННЯ ПРОТИ КАТОЛИКІВ У СІНГАПУРІ 1851 РОКУ

Перфільєва А.О.
ВИХІД РЕГІОНІВ ДЕРЖАВИ НА МІЖНАРОДНУ АРЕНУ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Татакі Д.Д.
СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ СПІВРОБІТНИЦТВА КИТАЮ ТА САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ

РОЗДІЛ 5 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Александров Д.В.
МІКРОСТРАТЕГІЯ ВЛАДИ ТА ПРОБЛЕМА ЇЇ СУБ’ЄКТИВАЦІЇ У КРАТОЛОГІЇ М. ФУКО

Вонсович С.Г.
РЕМІНІСЦЕНЦІЇ ТЕОРІЇ РЕВОЛЮЦІЇ У РЕТРОСПЕКТИВНО-ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Гірман А.П., Загорулько Я.І., Резуник О.В., Цимбал В.Ю.
ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» ТА «СВІТОВА ПОЛІТИКА»

Куценко В.І., Гаращук О.В.
ОСВІТНІЙ ІМПЕРАТИВ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

РОЗДІЛ 6РЕЦЕНЗІЇ

Гайданка Є.І.
ЕЛЕКТОРАЛЬНІ ЦИКЛИ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ПАРТІЙНИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ МАНАЙЛО-ПРИХОДЬКО Р.Ю., ОСТАПЦЯ Ю.О. «РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»)

Copyright © 2014-2023. Регіональні студії