Науковий журнал - № 6

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО НАТО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Палінчак М., Купренюк Т.
МІСЦЕ І РОЛЬ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ США ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ "ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ" (в рамках циклу „Трансформація НАТО в постбіполярну епоху"

Сейковська А.
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Купренюк Т.
АСПЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ В КОНТЕКСТІ НОВОГО ЕТАПУ РОЗШИРЕННЯ НАТО НА СХІД

Мраз С.
КОНТЕКСТ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ВООРУЖОННОГО КОНФЛИКТА

Чечот В., Котрецова О.
ШЕНГЕНСЬКИЙ ВИКЛИК ДО БЕЗПЕКИ КОРДОНІВ

Офіцинський Р.
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ В УКРАЇНІ ЩОДО ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (2002-2008)

Коряк В.І.
УКРАЇНА ЯК ОБ'ЄКТ І СУБ'ЄКТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

Сенаш Ігнат
СТАН І РОЛЬ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УГОРЩИНІ /А VIDEKFEJLESZTES HELYZETE ES JELENTOSEGE MAGYARORSZAGON

Ignac Szenas, Zoltan Lakner, Szilard Szenas
INTERESTS AND STRATEGIES IN REGIONAL DEVELOPMENT

СЕКЦІЯ 2 РОЛЬ СУСПІЛЬСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Шинкар В., Малик Л.
ІНФЛЯЦІЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Палінчак М., Галда П.
ПОХОДЖЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ НАШОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ІМЕНІ

Сідак М.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

Лемак В.В.
ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ІНІЦІАТИВИ ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ: ЗМІСТ І ТЕХНОЛОГІЯ

Малець В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (НА ПРИКЛАДІ М. УЖГОРОД)

Ласло Гегедюш
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ / KRITIKUS PONTOK KONSZENZUSON ES MERESEN ALAPULO MEGHATAROZASA Z ELELMISZERKERESKEDELEMBEN

Світлинець О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ТУРИЗМУ

Горняк Д. Б.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ВАЛЮТНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Данилець Ю.
КОНФЕСІЙНА БОРОТЬБА МІЖ ГРЕКО-КАТОЛИКАМИ ТА ПРАВОСЛАВНИМИ НА ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х РОКІВ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА

Ерфан В.
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТИ В УКРАЇНІ ТА СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Ілько І., Ілько К.
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НЕСТАЧІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ НА РИНКУ ПРАЦІ: КАНАДСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Кічера В.
ОСВІТНЬО-РЕЛІГІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МОНАШОГО ОРДЕНУ ВАСИЛІАН НА ЗАКАРПАТТІ ЗА ЧАСІВ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ

Коваль Н., Викова Н.
МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Колодій М.
ТЕНДЕРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кухта І.
ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ

Лахижа М.
ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Панов А.
РОЛЬ Т.МАСАРИКА У ПРОЦЕСІ ВХОДЖЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ ДО СКЛАДУ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ

Рошко С.
РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ (на прикладі співробітництва з регіонами прикордонних держав)

Рюль В. О.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В РОБОТІ З БЕЗПРИТУЛЬНИМИ ДІТЬМИ

Сурніна-Далекорей О. А.
ВПЛИВ ІНСТИТУЦИ/ІНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ НА ПОЛІТИЧНУ УЧАСТЬ ЖІНОК У ПОЛЬЩІ В 90-Х РОКАХ XX - НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Фединець Ч.
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАКАРПАТТЯ: УГОРСЬКІ ПЛАНИ

Сідак С.
РЕГУЛЮВАННЯ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, АБО АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Шандор Федір
СОЦІАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ПОБУДОВИ ТУРИСТИЧНОЇ ГОСПОДАРЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Кузьма Ф.В.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНОГО ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Boleracova Z.
PRAVNE POSTAVENIE SLOVENSKEHO SKOLSTVA NA UKRAJINE. OCHRANA A ROZVOJ MENSINOVEHO SLOVENSKEHO JAZYKA

Панько O. l.
ТОНІ БЛЕР - ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПОСТУ ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА

Фрідманський P. М.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК: СТРУКТУРА, ЗАВДАННЯ, СТРАТЕГІЯ ТА ПОЛІТИКА

Alena Paulickova
NOVYZAKON О MEDZINARODNEJ РОМОСІ PRI VYMAHANI NIEKTORYCH FINANCNYCH POHLADAVOK A O ZMENE A DOPLNENI NIEKTORYCH ZAKONOV BY MAL BYT UCINNY OD 1.11.2009

Galo Miklos
A KISTERSEGEKGAZDASAGI FEJLETTSEGI SZINTJET JELZO MUTATOK INFORMACIO-TARTAMANAK BOVITESI LEHETOSEGEI

Сідак C.B., Ковач Є.В.
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ІПОТЕЧНОЇ КРИЗИ В США

Варваринець Ц„ Варваринець М.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МІЖЛЮДСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ КОНТАКТІВ: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ. (Соціально-психологічний вимір. Постановка питання)

Савка В.Я.
ЗМІНИ У МІЖНАРОДНОМУ СТАНОВИЩІ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО ЄС

Copyright © 2014-2024. Регіональні студії